Blog > Komentarze do wpisu

LEKCJA 6B - CZASOWNIKI - Bezokolicznik

Bezokolicznik to forma bezosobowa czasownika nie wyrażająca rodzaju, czasu, liczby itp.

W języku chorwackim bezokoliczniki zakończone są na końcówkę:

1. -ti, np. vidjeti - widzieć, pisati - pisać

2. -ći, np. ići - iść, reći - powiedzieć

Bezokolicznika używa się w przypadku gdy:

1. W zdaniu występuje więcej niż jeden czasownik, np. Sada možemo ići u grad - Teraz możemy iść do miasta. Možemo - odmiana czasownika moći - móc, ići - bezokolicznik.

2. Mamy do czynienie z czasem przyszłym.

poniedziałek, 21 listopada 2011, cza_arna.nawszystko

Polecane wpisy